เมนูหลัก

ชื่ออาหาร  ปลากระดี่แดดเดียว

ส่วนผสม

            1) ปลากระดี่

            2) เกลือ

วิธีทำ

            1) นำปลากระดี่ที่ได้มาล้างตัดหัว และควักไส้ ไม่ต้องคอดเกล็ด

            2) นำปลาที่ทำความสะอาดแล้วคลุกกับเกลือในเข้ากัน

            3) นำปลาที่คลุกแล้ววางตากแดดเป็นวงกลม หรือตากแยกเป็นตัวๆ

            4) ตากแดดจนแห้ง เก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิท