แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการถึงหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกลงพื้นที่-เข้าเก็บข้อมูล  

ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (FromForOutdoorINF.pdf)FromForOutdoorINF.pdf[ ]92 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314