เมนูหลัก

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>รับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานผีมือฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์ทโลหะด้วยมือ (SMAW) ระดับ 1 ณ อาคาร 18/6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 056717100 ต่อ 8338 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th / โทร.080-0288883 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ / 099-3795558 อาจารย์ธงชัย เครือผือ / หรือ 056-741323-5 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน รายละเอียดอื่นๆตามรูปภาพที่แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314