เมนูหลัก

ชื่อภาษาไทย : ลัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bamboo tube trap

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เป็นอุปกรณ์จับปลาไหล ลันทำมาจากไม้ไผ่ลำขนาดใหญ่ ความยาวของลำไม้ไผ่ที่นำมาทำลันนั้น ยาวประมาณ 3 – 5 ปล้องของลำไม้ไผ่ เมื่อได้มาแล้วจะทำการเจาะปล้องไม้ไผ่ให้ทะลุถึงก้น โดยจะเหลือปล้องสุดท้ายไว้ ส่วนด้านบนเปิดโล่งเพื่อทำเป็นทางเข้า โดยใช้ไม้ไผ่สานทำเป็นกรวยงา เพื่อใส่ปิดปากกระบอกไม้ไผ่ และเป็นทางเข้าของปลาไหล ส่วนต้นล่างของกระบอกจะเจาะช้องขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำ

วิธีการทำประมง

            เลือกทำเลที่อยู่ของปลาไหลตามแหล่งน้ำ ซึ่งส่วนมากจะมีความลึกประมาณขนาดหัวเข่า เตรียมเหยื่อสำหรับล่อปลาไหล ตามลักษณะการกิน ซึ่งเป็นอาหารจำพวกของเน่าเสีย มีกลิ่นเน่ารุนแรง จึงต้องเตรียมเยื่อพวกหอยสับ ปลาสับ ปูนาทุบ หมักทิ้งไว้ให้เน่า นำเยื่อที่เตรียมเสร็จแล้วใส่ในลัน โดยการแกะเอางา ออกนำเยื่อใส่ แล้วปิดงาไม้เสียบล็อกไว้ นำไปวางนอนลงกับพื้น

เวลาทำการประมง  กลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาไหล

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ริมคลอง หนอง และบึง

slotuntung slot untung