เมนูหลัก

ชื่อภาษาไทย : ลอบนอน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Horizontal cylinder trap

ลักษณะเครื่องมือประมง

            ลอบนอนมีลักษณะเป็นกระบอก ก้นลอบเป็นรูปรีๆ สามารถเปิดเอาปลาออกทางก้นลอบได้ ลอบนอนมีความยาวตั้งแต่ 1 – 2 เมตร เหลาซี่ไม้ไผ่กลมๆ ประมาณ 30 ซี่ มัดด้ายเชือกไม้ไผ่ แต่ละซี่จะห่างกันแต่ละซี่ประมาณ 1 – 3 เซนติเมตร ปากลอบดักปลาทำงาน 2 ชั้น เมื่อปลาเข้าไปแล้วจะว่ายออกไม่ได้ ลอบนอนใช้กับน้ำไหล ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อ

วิธีการทำประมง

            ใช้ดักปลาบริเวณน้ำไหล โดยใช้แผงเฝือกต่อจากปากทางเข้าลอบนอนกั้นขวางทางน้ำของแม่น้ำลำคลอง โดยวางลอบให้อยู่ในแนวนอน

เวลาทำการประมง  ได้ตลอดทั้งวัน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาหมอ ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาไหล

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ คลอง และบึง

slotuntung slot untung