เมนูหลัก

ชื่อภาษาไทย : เบ็ดราว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Long line

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เป็นเบ็ดที่ผูกติดกับเชือกไนล่อนอ่อนสีขาวความยาวประมาณ 45 – 50 เซนติเมตร ขนาดของเบ็ดจะใช้เบอร์ 15 -18 และนำมาผูกติดกับเชือกไนล่อนเขียว เรียกว่าคร่าวเบ็ด โดยผูกเป็นระยะทุกๆ 1 เมตร ถึง 1.50 เมตร ความยาวของเชือกคร่าวเบ็ดประมาณ 100 – 200 เมตร

วิธีการทำประมง

            จะใส่เบ็ดราวบริเวณริมตลิ่งได้ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูน้ำหลาก หรือบางครั้งอาจวางเบ็ดราวขวางแม่น้ำ หรือลำคลองก็ได้ โดยใช้หินถ่วงเชือกคร่าวเบ็ดให้จมน้ำ โดยใช้เหยื่อไส้เดือนดิน ไส้ไก่ ลูกปลาขนาดเล็ก หรือเหยื่อหมัก ในการล่อปลามาติดเบ็ด

เวลาทำการประมง  กลางวันและกลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาช่อน ปลาดุก ปลากด และปลาเค้า

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ลำคลอง หนอง และบึง