หมายเหตุ : ดำเนินการเสนอเพื่ออนุมัติยกเลิกวันลาก่อนวันที่จะลา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (4แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.pdf)4แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.pdf[ ]67 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314