แบบใบลาไปต่างประเทศ

หมายเหตุ : เสนอคณะ ก่อนลาไปต่างประเทศ  15 วันทำการ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (3แบบใบลาไปต่างประเทศ.pdf)3แบบใบลาไปต่างประเทศ.pdf[ ]63 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314