เมนูหลัก

ชื่อภาษาไทย : ช้อนขาคีม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Boat Dip Net

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เครื่องมือชนิดนี้ถักด้วยด้ายเป็นตาข่าย ขนาดตา 4 เซนติเมตร ผืนตาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ก้นถุงลึก 4.50 เมตร ด้ามถือใช้ไม้ไผ่ 2 อัน        ยาว 4 เมตร ผูกไขว้กันระหว่างกึ่งกลางเป็นรูปกรรไกร แล้วผูกขึงผืนตาข่ายติดกับไม้ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นที่สำหรับถือ

วิธีการทำประมง

            ใช้เรือ 1 ลำ ชาวประมง 2 คน คนหนึ่งทำการพายเรือทางท้ายทวนกระแสน้ำไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่อยู่หัวเรือก็จีบช้อนขาคีมกดให้ปากช้อนลงในน้ำและยกขึ้นดูเป็นคราวๆ

เวลาทำการประมง  ช่วงเวลากลางวัน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาตะเพียน, ปลากา และปลากด

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำที่มีน้ำไหล

slotuntung slot untung