เมนูหลัก

บริษัท ดิจิตอลเคเบิลเพชรบูรณ์ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ดังสาขาวิชาต่อไปนี้

     - ไฟไฟ้าอุตสาหกรรม

     - อิเล็คทรอนิกส์

     - คอมพิวเตอร์

     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 263-5903.PDF)b 263-5903.PDF[ ]203 kB

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(ฝึกงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 134-5902.PDF)b 134-5902.PDF[ ]1041 kB

บริษัทวี.สถาปัตย์ จำกัด แจ้งรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ตำแหน่ง

ดังนี้

     1.เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ  

     2.วิศวกรรมไฟฟ้า  

     3.วิศวกรสนามด้านโครงสร้าง/เครื่องกล

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1354-5812.PDF)b 1354-5812.PDF[ ]199 kB

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ประกาศรับสมัครงาน

โดยมี 3 ตำแหน่งงาน ดังนี้

  1. พนักงานขายรถยนต์

  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  3. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

รายละเอียด คุณสมบัติ และสาขาที่ทำงาน ตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 22-5901.PDF)b 22-5901.PDF[ ]999 kB

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮโดรฟาร์ม จำกัด

ประกาศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  จำนวน 3  ตำแหน่ง

      1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการเกษตร         1 ตำแหน่ง 

      2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการผลิตพืช        1 ตำแหน่ง

      3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา 

ที่อยู่ของบริษัท คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1268-5811.PDF)b 1268-5811.PDF[ ]161 kB