มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 104-6201.PDF)b 104-6201.PDF[ ]1273 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314