ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงงาน ภายในงาน “45 th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ สมาพันธรัฐสวิส ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0003.pdf)08052560-0003[ ]193 kB

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)”

สมาคมนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 2017 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCon2017)” เรื่อง “Innovation on Science and Engineering towards Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.miticon.org

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0002.pdf)08052560-0002[ ]593 kB

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หัวข้อย่อยการประชุมวิชาการ

1. มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา
2. เกษตรศาสตร์สร้างสรรค์
3. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
5. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
7. การบริการวิชาการสู่สังคม

การจัดแสดงและประกวดผลงาน

– สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
– ศิลปะ และงานสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 6059-60 ต่อ 2420-2425
โทรสาร 02 441 6059
โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/th/ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0001.pdf)08052560-0001[ ]148 kB

หัวข้อ The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society
    วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560
    สถานที่ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
    รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th


ICON SCi – The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand, 22-23 June 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th/

หรือติดต่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2665 3777 ต่อ 6022 หรือ 06 1419 8189

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (01052560-0002.pdf)01052560-0002[ ]57 kB

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือหมายเลขโทรสาร 077 913341 หรือ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (28042560-0004.pdf)28042560-0004[ ]118 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907