วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30น.  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบจำลอง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว" ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง >>> หรือ คลิ๊กที่นี่
ส่วนเอกสารประกอบการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง >>> หรือ คลิ๊กที่นี่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314