บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด 
(ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยช่าง 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยวางแผนการผลิต 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโฃยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกืิจศึกษา

เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

          เปิดรับสมัคร: 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561     

          ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคา 2561

          ประกาศผลการพิจารณา : 110 สิงหาคม 2561

          เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป

          ระยะเวลาการฝึกงาน : ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

          ค่าตอบแทน : 300 บาท/ 8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)         

          นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว         

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.gistda.or.th/main/th/node/2537

สามารถสมัครได้ที่  http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 975-6106.PDF)n 975-6106.PDF[ ]572 kB

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เปิดรับสมัคร " นักศึกษาฝึกงาน "

ช่วงการฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สาขานิเทศศาสตร์ 
- สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด 
- สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาเครื่องกล 
- สาขาอาชีวอนามัย 
- สาขาไฟฟ้า

สถานที่ฝึกงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
20/29 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-835-2551 , 2552, 2559 Fax 02-952-7071

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 86-6101.PDF)b 86-6101.PDF[ ]374 kB

ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน

ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ฯ

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านแมลง

     โดยมีวุฒิ  ปริญญาตรี ด้านการเกษตร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 318-6103.PDF)b 318-6103.PDF[ ]232 kB

บริษัท บุญรอด บริเวอรร์รี่ จำกัด จัดโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาวิชา

ที่ให้โอกาสทุกคนได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน

ด้วยการทำงานจริงทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด ดังนี้

   -  คุณสมบัตินักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.
นิสิตนักศึกษา “สัญชาติไทย”
ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากทุกสถาบันทั่วประเทศ
ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้
โดยโครงการฯ จะรับนักศึกษา “สัญชาติไทย” ที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้ง 3 รอบ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
2.
“นักศึกษานานาชาติ”
ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากกลุ่มประเทศ Greater Mekong
Sub-region (GMS) และประเทศอื่นๆ ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน
(แยกการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาไทย)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมโครงการ Singha Biz Course และมีความต้องการที่จะเรียนรู้งาน
ใน 5 สาขาวิชาดังนี้
การตลาด
การบริหารจัดการ
การขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรบุคคล
3. หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ได้ตลอดทั้งโครงการ
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

ข้อตกลงในการสมัคร

1. เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความ (Activate Mail) จากเจ้าหน้าที่ของ Singha Biz Course ทาง E-mail ตาม address ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องตอบกลับข้อความ (Activate Mail) ดังกล่าวทันทีที่ได้รับ E-mail เพื่อเป็น การยืนยันการสมัคร
2. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์และสมัครเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ หากพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์สอบ และ/ หรือยกเลิกการสอบและการเข้าร่วมโครงการ
4. ผู้สมัครควรให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสมัครงาน และการทำงาน ในอนาคต
5. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัคร สอบคัดเลือก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
6. การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
คำแนะนำ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สอบ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้ทำแบบทดสอบออนไลน์ ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
• Internet Explorer 8.0, Firefox 22, Chrome 27 และ Safari 5
• Intel Pentium4 1.2 Ghz
• Ram 512 Mb.
• Internet Speed 128 Mb.
2. เนื่องด้วยแบบทดสอบในบางข้อมีรายละเอียดของโจทย์สูง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ทดสอบเอง
ทางโครงการไม่แนะนำให้ใช้ Smart Phone หรือ Tablet ในการทดสอบ
3. ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสม อาทิเช่น ไม่มีเสียงรบกวน อันจะทำให้เสียสมาธิ
4. ผู้รับการทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นการทดสอบความสามารถ และลักษณะนิสัย ขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าสอบในรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ใน รอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย หากท่านไม่ได้ใช้ความสามารถและความเป็นตัวตน ที่แท้จริงของท่าน ในการทำแบบทดสอบ แม้จะผ่านการ คัดเลือกในรอบนี้ ก็อาจจะไม่ผ่านใน รอบต่อๆ ไป ซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป รายงานตัวเพื่อรับ การคัดเลือกในรอบต่อๆ ไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://singhabizcourse.com/2018/ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907