บริษัท แคนเซดิ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง Sales Representative จำนวนมาก

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1180-6111.PDF)b 1180-6111.PDF[ ]423 kB

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด 
(ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยช่าง 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยวางแผนการผลิต 1 อัตรา

ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน

ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ฯ

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านแมลง

     โดยมีวุฒิ  ปริญญาตรี ด้านการเกษตร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 318-6103.PDF)b 318-6103.PDF[ ]232 kB

สำนักงานพัฒนาเทคโนโฃยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกืิจศึกษา

เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

          เปิดรับสมัคร: 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561     

          ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคา 2561

          ประกาศผลการพิจารณา : 110 สิงหาคม 2561

          เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป

          ระยะเวลาการฝึกงาน : ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

          ค่าตอบแทน : 300 บาท/ 8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)         

          นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว         

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.gistda.or.th/main/th/node/2537

สามารถสมัครได้ที่  http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 975-6106.PDF)n 975-6106.PDF[ ]572 kB

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เปิดรับสมัคร " นักศึกษาฝึกงาน "

ช่วงการฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
- สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สาขานิเทศศาสตร์ 
- สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด 
- สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- สาขาเครื่องกล 
- สาขาอาชีวอนามัย 
- สาขาไฟฟ้า

สถานที่ฝึกงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
20/29 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-835-2551 , 2552, 2559 Fax 02-952-7071

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 86-6101.PDF)b 86-6101.PDF[ ]374 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314