30ก.ย.2563 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกระทรวงแรงงานเรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยข้อมูลเบื้องต้น รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าจ้างสำหรับการจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือนฯลฯ  ..รายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

7 ส.ค.2563 สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่เบอร์ โทร. 025284907  โดยมีรายละเอียดอื่นๆตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (work 08 2563.jpg)work 08 2563.jpg[ ]450 kB

บริษัท สยาม เอ็กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ขอรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยมีรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (รับนักศึกษาฝึกงาน.pdf)รับนักศึกษาฝึกงาน.pdf[ ]5265 kB

บริษัท แคนเซดิ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง Sales Representative จำนวนมาก

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1180-6111.PDF)b 1180-6111.PDF[ ]423 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314