บริษัท ดิ สมิธ ฟู๊ด อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

1. ฝ่ายวิศวกรรม
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า
4. ฝ่ายประกันคุณภาพ
5. ฝ่ายการจัดการผลิตภาพ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณชัยเดช 082-365 2909 และคุณสกลวรรณ 097-957 9346

 

 

 

บริษัท แคนเซดิ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง Sales Representative จำนวนมาก

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1180-6111.PDF)b 1180-6111.PDF[ ]423 kB

สำนักงานพัฒนาเทคโนโฃยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกืิจศึกษา

เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

          เปิดรับสมัคร: 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561     

          ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน : ฝึกงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคา 2561

          ประกาศผลการพิจารณา : 110 สิงหาคม 2561

          เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป

          ระยะเวลาการฝึกงาน : ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

          ค่าตอบแทน : 300 บาท/ 8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)         

          นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว         

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.gistda.or.th/main/th/node/2537

สามารถสมัครได้ที่  http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 975-6106.PDF)n 975-6106.PDF[ ]572 kB

บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด 
(ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยช่าง 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยวางแผนการผลิต 1 อัตรา

ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน

ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ฯ

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการด้านแมลง

     โดยมีวุฒิ  ปริญญาตรี ด้านการเกษตร

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 318-6103.PDF)b 318-6103.PDF[ ]232 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907