ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>รับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานผีมือฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์ทโลหะด้วยมือ (SMAW) ระดับ 1 ณ อาคาร 18/6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 056717100 ต่อ 8338 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th / โทร.080-0288883 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ / 099-3795558 อาจารย์ธงชัย เครือผือ / หรือ 056-741323-5 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน รายละเอียดอื่นๆตามรูปภาพที่แนบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองธานี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม.. สามารถรับชมข่าวสารได้ที่เพจ Facebook @NationalEngineeringByEIT หรือโทร 021844600-9 รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารรูปภาพที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (136589.jpg)136589.jpg[ ]994 kB
Download this file (136590.jpg)136590.jpg[ ]356 kB

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ขอเชิญชวน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานจิตกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ครั้งที่ 15 โดยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่บริษัทนานมี จำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563.. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nanmee.com  รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารรูปภาพที่แนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (136581.jpg)136581.jpg[ ]1140 kB
Download this file (136582.jpg)136582.jpg[ ]974 kB

กระทรวงทรัพย์สินทางปัญญา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Go For Real โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.goforrealthailand.com  ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารรูปภาพที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (136583.jpg)136583.jpg[ ]999 kB
Download this file (136588.jpg)136588.jpg[ ]1026 kB

 

ขอแสดงความยินกับสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท กิจกรรมที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่ง ทางสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่ง โครงการ Raspberry PI สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314