ขอแสดงความยินกับสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท กิจกรรมที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่ง ทางสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่ง โครงการ Raspberry PI สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”

มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”

ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการแถลงข่าว : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี

โดยกิจกรรมจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อำเภอเขาค้อ

ซึ่งมีระยะทาง 43 กม.  โดยมี 2 ประเภท

              1) ประเภทเขาค้อใจทะลุร้อย ค่าสมัคร 800 บาท ได้รับเสื้อเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว โล่เขาค้อใจทะลุร้อย 1 อัน มีอาหารให้

              2) ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ได้รับเสื้อเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว โล่เขาค้อใจทะลุร้อย 1 อัน มีอาหารแบบโต๊ะจีน

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับโรงพยาบาลเขาค้อ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

** หรือหากท่านใดสนใจร่วมทำบุญ สามารถสมัครได้ในราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อปั่นเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว แต่จะไม่ได้ร่วมปั่นการกุศล **

** ท่านใดสนใจ **

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ หน่วยรับสมัคร หลังองค์พระใหญ่ (หลังตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์) ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ "ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560"

หากท่านใดสนใจ สามารถชมได้สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันพระราชทานาม “ราชภัฏ”

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30น. ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก

และเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร เวลา 08.30น. ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-payment Master Plan ของภาครัฐ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314