กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”

มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”

ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการแถลงข่าว : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี

โดยกิจกรรมจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อำเภอเขาค้อ

ซึ่งมีระยะทาง 43 กม.  โดยมี 2 ประเภท

              1) ประเภทเขาค้อใจทะลุร้อย ค่าสมัคร 800 บาท ได้รับเสื้อเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว โล่เขาค้อใจทะลุร้อย 1 อัน มีอาหารให้

              2) ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ได้รับเสื้อเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว โล่เขาค้อใจทะลุร้อย 1 อัน มีอาหารแบบโต๊ะจีน

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับโรงพยาบาลเขาค้อ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

** หรือหากท่านใดสนใจร่วมทำบุญ สามารถสมัครได้ในราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อปั่นเขาค้อใจทะลุร้อย 1 ตัว แต่จะไม่ได้ร่วมปั่นการกุศล **

** ท่านใดสนใจ **

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ หน่วยรับสมัคร หลังองค์พระใหญ่ (หลังตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์) ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันพระราชทานาม “ราชภัฏ”

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30น. ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก

และเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร เวลา 08.30น. ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-payment Master Plan ของภาครัฐ

 

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ "ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560"

หากท่านใดสนใจ สามารถชมได้สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------------------------------
ด้วยทางคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงาน ราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่องการกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓, ๔ และ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดดังแนบ

๒. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง ให้บัณฑิตทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการ ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยเคร่งครัด

อ่านรายละเอียด กำหนดการได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/…/graduati…/missive_graduation2560.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ต่อ ๕๑๑๑ , ๕๑๑๓ , ๕๑๑๔ , ๕๑๑๖ , ๕๑๑๗ , ๕๑๐๑ , ๕๑๐๓ , ๕๑๑๙

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907