เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (IMG20161216105849.jpg)IMG20161216105849.jpg[ ]287 kB
Download this file (IMG20161216105907.jpg)IMG20161216105907.jpg[ ]322 kB
Download this file (IMG20161216105937.jpg)IMG20161216105937.jpg[ ]257 kB

บริการข้อมูลอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลสำรวจช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558

http://agritech.pcru.ac.th/home/index.php/2015-11-13-08-14-31/2016-01-11-06-31-22

 

 

ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2-2558.PDF)pcru-p581121-01[ ]413 kB

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 785-5905.PDF)n 785-5905.PDF[ ]528 kB

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. 1/2558

โดยจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (คำสั่งมหาลัย 2073-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาค กศ.ปช. 1-2558.PDF)2073-2558[ ]1026 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907