ประกาศขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2 เรื่อง (รายละเอียดและเอกสารแนบเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะฯ)

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าที่หน้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 72 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

บริการข้อมูลอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลสำรวจช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558

http://agritech.pcru.ac.th/home/index.php/2015-11-13-08-14-31/2016-01-11-06-31-22

 

เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (IMG20161216105849.jpg)IMG20161216105849.jpg[ ]287 kB
Download this file (IMG20161216105907.jpg)IMG20161216105907.jpg[ ]322 kB
Download this file (IMG20161216105937.jpg)IMG20161216105937.jpg[ ]257 kB

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 785-5905.PDF)n 785-5905.PDF[ ]528 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907