สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 เรื่อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

หรือคลิกที่ลิงค์ http://202.44.139.129/circulate/index.php 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1087-6110.PDF)b 1087-6110.PDF[ ]273 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314