กรมสุขภาพจิต ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 444-6104.PDF)b 444-6104.PDF[ ]3525 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314