×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_862_agte.pcru.news.-05102561-AJ.Suchira.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/01/b_90_90_16777215_861_S__10469380.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/01
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_788_pic02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_872_581130-02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_844_gistda.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_827_581130-02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_744_3011256002.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_742_27112560.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_863_TREC-11.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03
There was a problem loading image 37710492_649464358762138_8975492964348329984_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1c3a8057e6929177e393f35dad28987c&oe=5C053410
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_745_IMG20171207100848.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_743_3011256001.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03

IMAGE บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด (ต.นาป่า อ.เมือง... Read More...
IMAGE Gistda รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโฃยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ... Read More...
IMAGE ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
ศูนย์เคหะเคมีภัณฑ์เชลล์-พีเออี ประกาศรับสมัครงาน... Read More...
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE โครงการอบรมฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
วันอังคาร, 11 กันยายน 2561
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง... Read More...
IMAGE กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”
วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561
  กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 0813716611
อีเมล์ : pisutb@hotmail.com

ผู้จัดทำเว็บไซต์


โทร.8315
email : ag.pcru@gmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907