เอกสารให้ดาวน์โหลด จากงานอบรม

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. บริการการศึกษา
  3. งานวิจัย
  4. บริการวิชาการ
  5. กิจการนักศึกษา
  6. หางานนักศึกษา
  7. สมุดเยี่ยม
IMAGE กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”
วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561
  กิจกรรม ปั่นการกุศล “เขาค้อใจทะลุร้อย”... Read More...
IMAGE กิจกรรม เดิน-วิ่ง วันพระราชทานาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม... Read More...
IMAGE วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560
  สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2... Read More...
IMAGE เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"
วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559
เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...
IMAGE วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัคร " นักศึกษาฝึกงาน "
วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561
สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน... Read More...
IMAGE โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
บริษัท บุญรอด บริเวอรร์รี่ จำกัด... Read More...
IMAGE บริษัท TTF International รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท TTF International รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน... Read More...
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
next
prev
×

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_788_pic02.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_785_wr.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/06/b_90_90_16777215_746_S__2154500.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/06
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_744_3011256002.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02/b_90_90_16777215_742_27112560.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/02
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_90_16777215_728_Conference.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/08
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_90_16777215_727_Conference.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/07
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_745_IMG20171207100848.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/05
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_90_16777215_743_3011256001.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/03
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/06/b_90_90_16777215_786_CPall.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/06
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_90_16777215_764_singha-biz-course.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/04
Could not create image:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_90_16777215_739_IMG20171122100919.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/agritech/home/modules/mod_globalnews/thumbs/09

คณบดี

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 0813716611
อีเมล์ : pisutb@hotmail.com

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์

1. ดิษฐพล ตั้งมั่น  โทร.3906
email : pui1100xx@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907