เอกสารให้ดาวน์โหลด จากงานอบรม

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. บริการวิชาการ
  3. กิจการนักศึกษา
  4. บริการการศึกษา
  5. งานวิจัย
  6. หางานนักศึกษา
  7. สมุดเยี่ยม
IMAGE กำชับการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ส่วนราชการ... Read More...
IMAGE เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน... Read More...
IMAGE การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม **
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี... Read More...
IMAGE เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"
วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559
เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.... Read More...
IMAGE บริการข้อมูลอาคารเรียนของคณะ
วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2559
... Read More...
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธ, 08 มิถุนายน 2559
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง... Read More...
IMAGE รับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิตอาหาร (ช้าง)
วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560
บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ประกาศ รับสมัครงาน... Read More...
IMAGE มิตรผล กรุ๊ป ประกาศรับสมัครงาน ด่วน !!!
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
  มิตรผล กรุ๊ป ประกาศรับสมัครงาน ด่วน !!!  มิตรผล กรุ๊ป... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา !!
วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิสารสนเทศ... Read More...
IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
next
prev


คณบดี

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 0813716611
อีเมล์ : pisutb@hotmail.com

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์

1. ดิษฐพล ตั้งมั่น  โทร.3906
email : pui1100xx@hotmail.com

2. ศิริลักษณ์ บุญศิริ  โทร.3907
email : hmunok@hotmail.com

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907