เมนูหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วันพระราชทานาม “ราชภัฏ”

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30น. ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก

และเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร เวลา 08.30น. ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314