ด้วย วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยการดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

และส่งไปยังอีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งแบบตอบรับได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หรือแฟกต์ 056-717 151 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (590622แบบตอบรับ.pdf)590622แบบตอบรับ.pdf[ ]153 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314