สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัด งาน Book & IT Fair ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ อาคารบรรณราชนครันทร์ (หอสุมดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ หรือ >> คลิกที่นี่

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 69-5901.PDF)n 69-5901.PDF[ ]131 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314