เมนูหลัก

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโป่งใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 129-6001.PDF)n 129-6001.PDF[ ]524 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314