เมนูหลัก

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้ง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 486-6005.PDF)b 486-6005.PDF[ ]479 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314