เมนูหลัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต : กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (การจัดช่อดอกไม้)

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ อาคาราชบรรราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ชั้น 1

วิทยากรโดย นางสาวเกวลี  น้อมเศียร (พนักงานปฏิบัติการช่างศิลป์)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก !!!

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 1789-5912.PDF)n 1789-5912.PDF[ ]323 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314