ชื่อภาษาไทย : ลอบยืน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Vertical cylinder trap

ลักษณะเครื่องมือประมง

            เป็นเครื่องมือดักจับปลาที่สานด้วยไม้ไผ่ หรือเชือกไนล่อน ใช้ไม้ไผ่ หรือลวดรัดโครงไม้ ลอบมีช่องว่างให้ปลาว่ายเข้าไปติดภายใน ลอบที่ใช้มีขนาดความสูงประมาณ 1.20 – 2.00 เมตร มีลักษณะเหมือนกับทรงขวดที่วางตั้งไว้ ส่วนปลายลอบยืนนั้น มัดปลายซี่ไม้ไผ่รวมกันตรงด้านข้าง จะทำงายาวผ่าเกือบตลอดความยาวของลอบ ลอบยืนมีหลายขนาดตามแต่ลักษณะการใช้งาน และความลึกของแหล่งน้ำ

วิธีการทำประมง

            ใช้ดักปลาในน้ำลึก จะใช้แผงเฝือกกั้นแม่น้ำหรือไม่ก็ได้ การดักลอบยืนจะดักน้ำลึกกว่าลอบนอน หากใช้เฝือกกั้นก็ดักลอบยืนไว้ตามน้ำนิ่งใกล้ๆกอหญ้า พุ่มไม้ที่อยู่ในน้ำ จะได้ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลากด ฯลฯ

เวลาทำการประมง  ได้ตลอดทั้งวัน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาตะโก ปลากด ปลาแขยง

แหล่งทำการประมง  แม่น้ำ คลอง และบึง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314