ชื่อภาษาไทย : เบ็ดปัก

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Set pole and line with live bait

ลักษณะเครื่องมือประมง

            ลักษณะเป็นไม้ไผ่เหลาให้เรียวยาวประมาณ 1 – 1.50 เมตรบริเวณด้านปลายของเบ็ดจะเรียวยาวอ่อน เพื่อสร้างแอ็คชั่นเวลาปลากินเหยื่อ มีเชือกไนล่อนสีขาวผูกกับตะขอเบ็ดประมาณเบอร์ 15 ก้านยาว ส่วนปลายเชือกมัดติดกับปลายคันเบ็ด โดยจะใช้ความยาวของสายเบ็ดประมาณ 50 เซนติเมตร

วิธีการทำประมง

            หาพื้นที่ที่คิดว่ามีปลาเยอะ เช่น ทุ่งนา ริมคลอง หรือริมตลิ่งของแม่น้ำ เตรียมตัวใส่เบ็ดประมาณ 5 โมงเย็น (เวลา 17.00 น.) ตอนใส่เบ็ดต้องทำบริเวณที่เหยื่อจุ่มลงน้ำให้โล่ง โดยใช้มีดตัดถ่างสิ่งกีดขวาง แล้วทำการปักเบ็ด โดยใช้เหยื่อไส้เดือน ลูกกบ หรือลูกเขียดในการล่อปลามาติดเบ็ด

เวลาทำการประมง  ช่วงเวลาเย็น ประมาณ 16.00 น. – 18.00 น.

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาดุก กบ

แหล่งทำการประมง  ทุ่งนา แม่น้ำ คลอง และบึง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314