ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (pcru-p581112-01 dekdee.pdf)pcru-p581112-01 dekdee.pdf[ ]2385 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314