หัวข้อ The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society
    วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560
    สถานที่ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
    รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th


ICON SCi – The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand, 22-23 June 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม http://iconsci.rmutp.ac.th/

หรือติดต่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2665 3777 ต่อ 6022 หรือ 06 1419 8189

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (01052560-0002.pdf)01052560-0002[ ]57 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907