ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หัวข้อย่อยการประชุมวิชาการ

1. มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา
2. เกษตรศาสตร์สร้างสรรค์
3. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
5. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
7. การบริการวิชาการสู่สังคม

การจัดแสดงและประกวดผลงาน

– สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
– ศิลปะ และงานสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 6059-60 ต่อ 2420-2425
โทรสาร 02 441 6059
โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/th/ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (08052560-0001.pdf)08052560-0001[ ]148 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907