ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2-2558.PDF)pcru-p581121-01[ ]413 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314