คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. 1/2558

โดยจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (คำสั่งมหาลัย 2073-2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาค กศ.ปช. 1-2558.PDF)2073-2558[ ]1026 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314