เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วม"การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (IMG20161216105849.jpg)IMG20161216105849.jpg[ ]287 kB
Download this file (IMG20161216105907.jpg)IMG20161216105907.jpg[ ]322 kB
Download this file (IMG20161216105937.jpg)IMG20161216105937.jpg[ ]257 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314