สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 785-5905.PDF)n 785-5905.PDF[ ]528 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314