สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                          ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

                                                          โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่งันที่ 10 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560

                                                          ประกาศผลการพิจารณา  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

                                                          ค่าตอบแทน  300 บาท/วัน

                                                          สามารถกรอกใบสมัครได้ที่    http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 411-6004.PDF)b 411-6004.PDF[ ]654 kB

 

Siam Bay Resort Koh Chang ประชาสัมพันธ์เชิญขวนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยทางรีสอร์ทมีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการ์วิชาชีพทุกคน

     โดยเปิดรับ  4  แผนก ดังนี้    1. แผนกต้อนรับ

                                          2. แผนกจองห้องพัก

                                          3. แผนกห้องอาหาร - เครื่องดื่ม

                                          4. แผนกครัว - อาคาร

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 086-306 9000 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์รีสอร์ท คลิกที่นี่!!

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 1056-5909.PDF)b 1056-5909.PDF[ ]198 kB

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

โดยเปิดรับสมัครสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , จุลชีววิทยา , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เคมี , คณิตศาสตร์ , สถิติประยุกต์

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมวิชาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ , การจัดการทั่วไป , การบริหารธุรกิจ ธุรกิจศึกษา

3. สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา และทุกสาขาที่เรียนด้านการวัดผลการศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาต่างๆ, บรรารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ , นิติศาสตร์

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ , สัยวบาล , วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , พืชศาสตร์ , การ่สงเสริมและสื่อสารการเกษตร , เทคโนโลยีการเกษตร 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีเครื่องกล , เทคโนโลยีการผลิต , เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 288-5903.PDF)b 288-5903.PDF[ ]889 kB

บริษัท ลักษนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการ

                          คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีด้านเกษตรกรรม มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 604-5905.PDF)b 604-5905.PDF[ ]388 kB

บริษัท ดิจิตอลเคเบิลเพชรบูรณ์ จำกัด ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ดังสาขาวิชาต่อไปนี้

     - ไฟไฟ้าอุตสาหกรรม

     - อิเล็คทรอนิกส์

     - คอมพิวเตอร์

     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 263-5903.PDF)b 263-5903.PDF[ ]203 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907