7 ส.ค.2563 สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่เบอร์ โทร. 025284907  โดยมีรายละเอียดอื่นๆตามเอกสารที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (work 08 2563.jpg)work 08 2563.jpg[ ]450 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314