สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยมีรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (รับนักศึกษาฝึกงาน.pdf)รับนักศึกษาฝึกงาน.pdf[ ]5265 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314