กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2559 ในวันที่ 24 ก.ค.2559 รายละเอียดตามเอกสาร

วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  "โครงการอบรมระบบการผลิตน้ำประปา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์"  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโดย  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัด งาน Book & IT Fair ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ อาคารบรรณราชนครันทร์ (หอสุมดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ หรือ >> คลิกที่นี่

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 69-5901.PDF)n 69-5901.PDF[ ]131 kB

         

           ด้วย วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยการดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

และส่งไปยังอีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งแบบตอบรับได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หรือแฟกต์ 056-717 151 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (590622แบบตอบรับ.pdf)590622แบบตอบรับ.pdf[ ]153 kB

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัดโครงการ โครงการ เปิดประตูเศรษฐกิจอาเซียน : อาชีพสร้างรายได้ โดยมี 2 กิจกรรม ในโครงการ ดังนี้

  1. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมการบริโภคของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  2. สอนการทำอาหารของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารราชบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดและกำหนดการตามไฟลืเอกสารแนบ หรือ  >> คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 19-5901.PDF)n 19-5901.PDF[ ]197 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314