ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ

กำชับการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และตรวจสอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 524-6005.PDF)b 524-6005.PDF[ ]164 kB

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราขทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) 

โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

จึงเชิญชวนประดับธงชาติไทย ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 523-6005.PDF)b 523-6005.PDF[ ]140 kB

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโป่งใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 129-6001.PDF)n 129-6001.PDF[ ]524 kB

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโป่งใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้ง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 486-6005.PDF)b 486-6005.PDF[ ]479 kB

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

และร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขาลงานอุปสมบทหมู่จำนวน 27 รูป

รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 3907

 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 52-6001 a.pdf)n 52-6001 a.pdf[ ]90 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314