ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-payment Master Plan ของภาครัฐ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314