เมนูหลัก

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ

กำชับการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และตรวจสอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 524-6005.PDF)b 524-6005.PDF[ ]164 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314