เมนูหลัก

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราขทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) 

โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

จึงเชิญชวนประดับธงชาติไทย ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 523-6005.PDF)b 523-6005.PDF[ ]140 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314