คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราขทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) 

โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก

จึงเชิญชวนประดับธงชาติไทย ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 523-6005.PDF)b 523-6005.PDF[ ]140 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314