ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครู "วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00น. ณ หอประชุมประกายเพชร กำหนดการโดยละเอียดตามภาพครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314