มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมา

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (pcru-p581112-03 income v.pdf)pcru-p581112-03 income v.pdf[ ]1425 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314