มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสิทธิพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมา

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (pcru-p581112-04 income vip.pdf)pcru-p581112-04 income vip.pdf[ ]2044 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314