มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังเอกสารที่แนบมา

โดย สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (pcru-p581112-02 income.pdf)pcru-p581112-02 income.pdf[ ]1955 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314