สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัดโครงการ โครงการ เปิดประตูเศรษฐกิจอาเซียน : อาชีพสร้างรายได้ โดยมี 2 กิจกรรม ในโครงการ ดังนี้

  1. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมการบริโภคของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  2. สอนการทำอาหารของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารราชบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดและกำหนดการตามไฟลืเอกสารแนบ หรือ  >> คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (n 19-5901.PDF)n 19-5901.PDF[ ]197 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314