กระทรวงทรัพย์สินทางปัญญา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Go For Real โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.goforrealthailand.com  ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารรูปภาพที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (136583.jpg)136583.jpg[ ]999 kB
Download this file (136588.jpg)136588.jpg[ ]1026 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314