คำแนะนำ :  อาจารย์ที่มีคำสั่งไปราชการ ต้องดำเนินการมอบหมายงานทุกครั้งก่อนการไปราชการ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (9แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน2.pdf)9แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน2.pdf[ ]70 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314