สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับหารบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 17

ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562

รายละเเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 107-6201.PDF)b 107-6201.PDF[ ]1167 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314